Verklaring ter bescherming van gegevens

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Om te garanderen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op onze website, is het handig als u de volgende informatie doorleest.

Een uitleg over gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgebonden gegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in de onder deze tekst geplaatste verklaring ter bescherming van gegevens.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
de verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd omdat u ons deze doorgeeft. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website betreedt.

Waar hebben we uw gegevens voor nodig?
Een deel van de gegevens wordt opgehaald om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw netwerkgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens. U hebt tevens het recht om correctie, blokkering of het verwijderen van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons wenden onder de in het colofon opgegeven adressen. Verder heeft u recht tot bezwaar maken bij de verantwoordelijke toezicht houdende autoriteiten.

Analyse-tools en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surf-gedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat vindt met name plaats met cookies en met zogenaamde analyse-programma's. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt het oneens zijn met deze analyse of deze door het niet gebruiken van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande verklaring op de gegevensbescherming.

Algemene Opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze site neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. We behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens zoals deze verklaring over de gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens opgehaald. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De bijgesloten verklaring over de gegevensbescherming legt uit welke gegevens we vastleggen en waarvoor we ze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan bevatten. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke locatie voor de gegevensbewerking op deze website is:

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Bahnhofstraße 18
D 09390 Gornsdorf
Telefoon: 0800 78634726
E-mail: info@sundiscount.eu

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgebonden gegevens (zoals namen, e-mailadressen enzovoort) beslist.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel procedures bij de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daartoe is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten

Bij inbreuk op de wet op de gegevensbescherming heeft de betrokkene bezwaarrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten. Een verantwoordelijke autoriteit bij juridische vragen over gegevensbescherming is de door het land aangewezen verantwoordelijke van het bondsland waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst met verantwoordelijken voor de gegevensbescherming en de bijbehorende contactadressen vindt u achter de volgende koppeling: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een verdrag geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overhandigen in een gangbare, door machines leesbare indeling. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, vind deze alleen plaats, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- resp. TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken, die u aan ons richt als site-exploitant. Een versleutelde verbinding herkent u aan de verandering in de adressenlijst van de browser van "http://" naar "https://" en aan het symbool van het hangslot in de browserbalk.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens, die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als na de afsluiting van een verdrag waarvoor betaald moet worden een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer bij een incassomachtiging) over te dragen, dan worden deze gegevens gebruikt voor de afwikkeling van de betaling. Het betalingsverkeer over de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, directe afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan de verandering in de adressenlijst van de browser van naar "https://" en aan het symbool van het hangslot in de browserbalk.

Bij een versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht om gratis informatie over uw opgeslagen in persoonsgebonden gegevens, de afkomst en de ontvanger daarvan, en het doel van de gegevensverwerking, en eveneens het recht op correctie, en blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgebonden gegevens kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon opgegeven adressen.

Bezwaar tegen reclame-mailings

Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting geopenbaarde contactgegevens voor het overbrengen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hiermee tegengesproken. De exploitant van de site behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Gegevensbescherming
Bahnhofstraße 18
D 09390 Gornsdorf
Telefoon: 0800 78634726
E-mail: info@sundiscount.eu

Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Internetsites gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt bij het plaatsen van cookies en om cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen te blokkeren, evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser te activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

U kunt onze Cookie-Consent-Tool te allen tijde gebruiken om te bepalen en aan te passen welke cookies op uw systeem mogen worden geplaatst.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocedures of voor het klaarzetten van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelmandje), worden opgeslagen op basis van Art. 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatige interesse aan de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en optimale aanbieding van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in de verklaring voor de gegevensbescherming.

Server-log-bestanden

De provider van de site registreert en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer waarvan toegang plaatsvindt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
Combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier aanvragen doet toekomen, wordt de informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens ten behoeve van de bewerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daardoor uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daartoe is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om verwijderen verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervallen is (bijvoorbeeld nadat de bewerking van uw aanvraag is afgesloten). Zwaarwegende juridische bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven hierbij onaangetast.

Verwerken van gegevens (klant- en verdragsgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het opzetten, voor de inhoudelijke vormgeving of voor de wijziging van juridische verhoudingen (bestandsgegevens). Dit vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd. Persoonsgebonden gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen, voor zover dat nodig is om de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of voor afrekening.

De verkregen klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke betrekking verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven hierbij onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een verdrag voor online-shops, handelaars en verzending van goederen

We dragen persoonsgebonden gegevens alleen over aan derden als dit in het kader van de afwikkeling van het verdrag nodig is, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste ondernemingen of de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats, of alleen dan als u deze overdracht uitdrukkelijk hebt toegestaan. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van reclame, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd.

Onlinemarketing

Google Ads Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en tot een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd op websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.

Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de Cookie-Consent-Tool op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:https://www.google.com/settings/ads/plugin
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://policies.google.com/privacy

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief-gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mail adres nodig evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis verkregen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en we geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de koppeling "Opzeggen" in de Newsletter. De rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

Your Mailing List Provider
Deze website maakt gebruik van de diensten van Your Mailing List Provider voor het verzenden van de Newsletter. Aanbieder is Your Mailing List Provider, België, B-8970 Poperinge, Ieperstraat 97-99, VAT BE 0872284673.

Your Mailing List Provider is een dienst waarmee onder meer het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevensinvoer ten behoeve van ontvangst van de Newsletter (bijvoorbeeld uw e-mailadres) invoert, worden deze opgeslagen op de servers van Your Mailing List Provider. Daarbij zullen uw gegevens de Europese Unie niet verlaten. YMLP is volledig conform AVG. Meer informatie vindt u onder: https://www.ymlp.com/help.html?id=NjI1

Met behulp van Your Mailing List Provider kunnen wij onze Newsletter-campagnes analyseren. Als u een met Your Mailing List Provider verzonden e-mail opent, maakt een in de e-mail opgenomen bestand (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van de Your Mailing List Provider in België. Op deze wijze kan worden vastgesteld of een bericht in een Newsletter is geopend en eventueel welke koppelingen zijn aangeklikt. Tevens wordt technische informatie geregistreerd (bijvoorbeeld het tijdstip van de aanroep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie is niet toewijsbaar aan de betreffende ontvanger van de Newsletter. Ze dient uitsluitend voor de statistische analyse van Newsletter-campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige Newsletters beter aan te passen aan de interesses van de ontvanger.

Als u geen analyse wenst door Your Mailing List Provider, moet u het abonnement op de Newsletter opzeggen. Hiervoor is in elke Newsletter een koppeling beschikbaar.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het abonnement op de Newsletter stop te zetten. De rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

De door u ten behoeve van de ontvangst van de Newsletter bij ons achtergelaten gegevens worden door ons opgeslagen tot u het abonnement op de Newsletter opzegt en na het opzeggen van de Newsletter zowel van onze servers als van de servers van Your Mailing List Provider verwijderd. Gegevens die voor andere doelen bij ons worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van verdragen) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de bepalingen voor de gegevensbescherming van Your Mailing List Provider onder: https://www.ymlp.com/terms-of-service.html

Afsluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking
Your Mailing List Provider is verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Your Mailing List Provider is gecertificeerd conform de bepalingen in het Privacy Shield. In zoverre liggen de voorwaarden vast voor de omgang met de gegevens die overeenkomt met de gegevensbescherming.

Plug-ins en Tools

YouTube

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder YouTube, die onderdeel is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

In dit verband wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder YouTube cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van YouTube dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk DoubleClick, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in het Cookie-Consent-Tool op de website.

Facebook-plug-ins

Op onze website worden plug-ins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland

Deze plug-ins maken een directe interactie met de content van het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens bij een bezoek aan onze website beter te beschermen, worden de plug-ins in eerste instantie gedeactiveerd en door middel van een zogenaamde "2-kliks" of "Shariff"-oplossing in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand komt met de servers van de aanbieder wanneer een pagina van onze website met dergelijke plug-ins wordt opgeroepen.

Pas wanneer u de plug-ins activeert en daarmee instemt met de gegevensoverdracht conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder. Daarbij wordt, onafhankelijk van een aanmelding bij een bestaand gebruikersprofiel, informatie over het door u gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte aan de aanbieder doorgegeven en daar verder verwerkt.

Als u bent ingelogd op een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over de via de plug-ins uitgevoerde interacties openbaar gemaakt en aan uw contacten getoond.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn doorgegeven.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Cookie-Consent-Tool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "Cookie-Consent-Tool" (tool voor het toestaan van cookies) om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De Cookie-Consent-Tool wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de Cookie-Consent-Tool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

Betalingsaanbieder

PayOne

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main (hierna "PayOne") voor de geautomatiseerde en volledige afhandeling van alle betaalprocessen. PayOne behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Meer informatie over de privacybescherming bij PayOne vindt u in de informatie over de privacybescherming op https://www.payone.com.

De overdracht van uw gegevens naar PAYONE is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 Para. 1 lit. b AVG (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

PayPal

Bij betaling met PayPal - koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, "koop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal als betaalwijzen - geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.

PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

Betaling via PayPal wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Kredietkaart

Betaling via Kredietkaart wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

iDEAL

Betaling via iDEAL wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Vooruitbetaling

Betaling via vooruitbetaling wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Postale reclame en uw recht op bezwaar

We behouden ons het recht voor om uw voor- en achternaam evenals uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost. Dit dient ter ondersteuning van ons in het kader van een interesse-afweging overwegend gerechtvaardigd belang aan contact via reclame met onze klanten conform Art. 6 par. 1 S. 1 sub f AVG.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking in onze opdracht door een dienstverlener uitgevoerd aan wie wij hiertoe uw gegevens doorsturen.

U kunt de opslag en het gebruik van hun gegevens voor dit doel op elk ogenblik verbieden door een bericht aan de in het colofon opgenomen contactmogelijkheden.