Verklaring ter bescherming van gegevens

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Om te garanderen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op onze website, is het handig als u de volgende informatie doorleest.

Een uitleg over gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgebonden gegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in de onder deze tekst geplaatste verklaring ter bescherming van gegevens.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
de verwerking van gegevens op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd omdat u ons deze doorgeeft. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website betreedt.

Waar hebben we uw gegevens voor nodig?
Een deel van de gegevens wordt opgehaald om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw netwerkgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens. U hebt tevens het recht om correctie, blokkering of het verwijderen van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons wenden onder de in het colofon opgegeven adressen. Verder heeft u recht tot bezwaar maken bij de verantwoordelijke toezicht houdende autoriteiten.

Analyse-tools en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surf-gedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat vindt met name plaats met cookies en met zogenaamde analyse-programma's. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt het oneens zijn met deze analyse of deze door het niet gebruiken van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande verklaring op de gegevensbescherming.

Algemene Opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze site neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. We behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens zoals deze verklaring over de gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens opgehaald. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De bijgesloten verklaring over de gegevensbescherming legt uit welke gegevens we vastleggen en waarvoor we ze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging kan bevatten. Een naadloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke locatie voor de gegevensbewerking op deze website is:

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Bahnhofstraße 18
D 09390 Gornsdorf
Telefoon: 0800 78634726
E-mail: info@sundiscount.eu

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgebonden gegevens (zoals namen, e-mailadressen enzovoort) beslist.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel procedures bij de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daartoe is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten

Bij inbreuk op de wet op de gegevensbescherming heeft de betrokkene bezwaarrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten. Een verantwoordelijke autoriteit bij juridische vragen over gegevensbescherming is de door het land aangewezen verantwoordelijke van het bondsland waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst met verantwoordelijken voor de gegevensbescherming en de bijbehorende contactadressen vindt u achter de volgende koppeling: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een verdrag geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overhandigen in een gangbare, door machines leesbare indeling. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, vind deze alleen plaats, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- resp. TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken, die u aan ons richt als site-exploitant. Een versleutelde verbinding herkent u aan de verandering in de adressenlijst van de browser van "http://" naar "https://" en aan het symbool van het hangslot in de browserbalk.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens, die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als na de afsluiting van een verdrag waarvoor betaald moet worden een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer bij een incassomachtiging) over te dragen, dan worden deze gegevens gebruikt voor de afwikkeling van de betaling. Het betalingsverkeer over de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, directe afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan de verandering in de adressenlijst van de browser van naar "https://" en aan het symbool van het hangslot in de browserbalk.

Bij een versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht om gratis informatie over uw opgeslagen in persoonsgebonden gegevens, de afkomst en de ontvanger daarvan, en het doel van de gegevensverwerking, en eveneens het recht op correctie, en blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgebonden gegevens kunt u zich altijd tot ons wenden via de in het colofon opgegeven adressen.

Bezwaar tegen reclame-mailings

Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting geopenbaarde contactgegevens voor het overbrengen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hiermee tegengesproken. De exploitant van de site behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

VS Sonnenschutz Technologie GmbH
Gegevensbescherming
Bahnhofstraße 18
D 09390 Gornsdorf
Telefoon: 0800 78634726
E-mail: info@sundiscount.eu

Registratie van gegevens op onze website

Cookies

Internetsites gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt bij het plaatsen van cookies en om cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen te blokkeren, evenals het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser te activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

U kunt onze Cookie-Consent-Tool te allen tijde gebruiken om te bepalen en aan te passen welke cookies op uw systeem mogen worden geplaatst.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocedures of voor het klaarzetten van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld winkelmandje), worden opgeslagen op basis van Art. 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatige interesse aan de opslag van cookies voor een technisch probleemloze en optimale aanbieding van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in de verklaring voor de gegevensbescherming.

Server-log-bestanden

De provider van de site registreert en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer waarvan toegang plaatsvindt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
Combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier aanvragen doet toekomen, wordt de informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens ten behoeve van de bewerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daardoor uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daartoe is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om verwijderen verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervallen is (bijvoorbeeld nadat de bewerking van uw aanvraag is afgesloten). Zwaarwegende juridische bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven hierbij onaangetast.

Verwerken van gegevens (klant- en verdragsgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens alleen voor zover dit nodig is voor het opzetten, voor de inhoudelijke vormgeving of voor de wijziging van juridische verhoudingen (bestandsgegevens). Dit vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd. Persoonsgebonden gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen, voor zover dat nodig is om de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of voor afrekening.

De verkregen klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke betrekking verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven hierbij onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een verdrag voor online-shops, handelaars en verzending van goederen

We dragen persoonsgebonden gegevens alleen over aan derden als dit in het kader van de afwikkeling van het verdrag nodig is, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste ondernemingen of de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats, of alleen dan als u deze overdracht uitdrukkelijk hebt toegestaan. Overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van reclame, vindt niet plaats.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een verdrag of voor maatregelen die voorafgaand aan dit verdrag moeten worden uitgevoerd.

Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC in de VS en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Meer informatie over de door Google Analytics uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingsopties, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaatsvinden.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de Cookie-Consent-Tool die op de website wordt aangeboden.

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht om de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Google Analytics Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaat-overschrijdende functies van Google Ads en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door deze functie is een koppeling mogelijk van de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclame-doelgroepen met de apparaat-overschrijdende functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses betrekking hebbende, gepersonaliseerde reclameberichten, die in verband met uw vroegere gebruikers-en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobieltje) aan u aangepast worden, ook op een ander van uw eindapparaten (bijvoorbeeld tablet of PC) worden weergegeven.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiertoe uw web-en app-browsergedrag met uw Google-account. Op die manier kan op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde persoonlijke reclameberichten worden geschakeld.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geautomatiseerde ID's van de gebruiker, die tijdelijk met onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld, om doelgroepen voor de apparaat-overschrijdende weergave van de reclame te definiëren en aan te maken. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. Meer informatie over de specifiek uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

U kunt de apparaat-overschrijdende-Remarketing/Targeting blijvend verbieden, door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg daartoe deze koppeling: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

De samenvoeging van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt afgeven of intrekken (Art. 6 par. 1 sub a AVG). Bij de procedures van gegevensregistratie die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of omdat u de samenvoeging hebt verboden), berustende registratie van de gegevens op Art. 6 par. 1 sub f AVG. De rechtmatige interesse is het gevolg van de interesse van de exploitant van de website in geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken: https://policies.google.com/technologies/ads

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in het Cookie-Consent-Tool op de website.

Google Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over de specifiek uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in het Cookie-Consent-Tool op de website of volg de hierboven beschreven procedure.

Microsoft Advertising

Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).

Hierbij wordt door Microsoft een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming "EU-VS-privacyschild", dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Microsoft Advertising via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in het Cookie-Consent-Tool op de website.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Advertising: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief-gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mail adres nodig evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis verkregen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en we geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de koppeling "Opzeggen" in de Newsletter. De rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

Your Mailing List Provider
Deze website maakt gebruik van de diensten van Your Mailing List Provider voor het verzenden van de Newsletter. Aanbieder is Your Mailing List Provider, België, B-8970 Poperinge, Ieperstraat 97-99, VAT BE 0872284673.

Your Mailing List Provider is een dienst waarmee onder meer het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevensinvoer ten behoeve van ontvangst van de Newsletter (bijvoorbeeld uw e-mailadres) invoert, worden deze opgeslagen op de servers van Your Mailing List Provider. Daarbij zullen uw gegevens de Europese Unie niet verlaten. YMLP is volledig conform AVG. Meer informatie vindt u onder: https://www.ymlp.com/help.html?id=NjI1

Met behulp van Your Mailing List Provider kunnen wij onze Newsletter-campagnes analyseren. Als u een met Your Mailing List Provider verzonden e-mail opent, maakt een in de e-mail opgenomen bestand (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van de Your Mailing List Provider in België. Op deze wijze kan worden vastgesteld of een bericht in een Newsletter is geopend en eventueel welke koppelingen zijn aangeklikt. Tevens wordt technische informatie geregistreerd (bijvoorbeeld het tijdstip van de aanroep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie is niet toewijsbaar aan de betreffende ontvanger van de Newsletter. Ze dient uitsluitend voor de statistische analyse van Newsletter-campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige Newsletters beter aan te passen aan de interesses van de ontvanger.

Als u geen analyse wenst door Your Mailing List Provider, moet u het abonnement op de Newsletter opzeggen. Hiervoor is in elke Newsletter een koppeling beschikbaar.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het abonnement op de Newsletter stop te zetten. De rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden procedures voor gegevensverwerking blijft onaangetast door het intrekken.

De door u ten behoeve van de ontvangst van de Newsletter bij ons achtergelaten gegevens worden door ons opgeslagen tot u het abonnement op de Newsletter opzegt en na het opzeggen van de Newsletter zowel van onze servers als van de servers van Your Mailing List Provider verwijderd. Gegevens die voor andere doelen bij ons worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van verdragen) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de bepalingen voor de gegevensbescherming van Your Mailing List Provider onder: https://www.ymlp.com/terms-of-service.html

Afsluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking
Your Mailing List Provider is verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Your Mailing List Provider is gecertificeerd conform de bepalingen in het Privacy Shield. In zoverre liggen de voorwaarden vast voor de omgang met de gegevens die overeenkomt met de gegevensbescherming.

Plug-ins en Tools

YouTube

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder YouTube, die onderdeel is van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In dit verband wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder YouTube cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube? dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk DoubleClick, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in het Cookie-Consent-Tool op de website.

Facebook-plug-ins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te verhogen wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen niet als complete plug-ins, maar enkel als HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit type integratie garandeert dat er nog geen verbinding is gemaakt met de Facebookservers wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke knop bevat. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de website van Facebook opgeroepen, waarop u (zo nodig na het invoeren van uw aanmeldgegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plug-ins.

Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Betalingsaanbieder

PayOne

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main (hierna "PayOne") voor de geautomatiseerde en volledige afhandeling van alle betaalprocessen. PayOne behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Meer informatie over de privacybescherming bij PayOne vindt u in de informatie over de privacybescherming op https://www.payone.com.

De overdracht van uw gegevens naar PAYONE is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 Para. 1 lit. b AVG (verwerking tot uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

PayPal

Bij betaling met PayPal - koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, "koop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal als betaalwijzen - geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.

PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of "termijnbetaling" via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

Betaling via PayPal wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Kredietkaart

Betaling via Kredietkaart wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

iDEAL

Betaling via iDEAL wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Vooruitbetaling

Betaling via vooruitbetaling wordt afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayOne.

De overdracht van uw gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub a AVG (Toestemming) en Art. 6 par. 1 sub b AVG (Verwerking voor het uitvoeren van een verdrag). U kunt de toestemming voor de verwerking van de gegevens op elk moment intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de in het verleden uitgevoerde procedures voor de gegevensverwerking.

Postale reclame en uw recht op bezwaar

We behouden ons het recht voor om uw voor- en achternaam evenals uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost. Dit dient ter ondersteuning van ons in het kader van een interesse-afweging overwegend gerechtvaardigd belang aan contact via reclame met onze klanten conform Art. 6 par. 1 S. 1 sub f AVG.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking in onze opdracht door een dienstverlener uitgevoerd aan wie wij hiertoe uw gegevens doorsturen.

U kunt de opslag en het gebruik van hun gegevens voor dit doel op elk ogenblik verbieden door een bericht aan de in het colofon opgenomen contactmogelijkheden.